Especialistes en el tractament de les dificultats de la lectura, en totes les edats i fases de l'escolarització.

Com treballem?

1

Al Gabinet.

Amb una avaluació neurològica i psicopedagògica identifiquem les dificultats i els punts forts en cada cas per definir la dinàmica d'entrenament. D'aquesta avaluació n'elaborem un informe complert i l'entreguem als pares. 

Atenem els infants a partir de les vessants més cognitives, entenent les seves dificultats i ajudant-los a superar-les, tot potenciant les seves fortaleses.

També atenem el ressò emocional de l'experiència educativa, que en el cas dels nens amb dificultats considerem que mereix una atenció especial. 

Gabinets Avesedari

2A Casa i a l'Escola.

Creiem que l'entorn del nen s'ha d'implicar en l'entrenament. Per això cal que tots els agents que envolten el nen en el seu dia a dia participin en el tractament de les dificultats de l'aprenentatge. Establim un camí conjunt de reforç a l'entrenament!

  1. La familia ha de ser un suport per la comprensió del trastorn i per a la gestió de l'entrenament. Des dels Gabinets Avesedari es proporciona la informació i l'assistència necessària en tot moment. 
  2. L'escola és una part important de la vida del nen i per tant cal que hi obtingui el suport que necessita. Interactuem amb l'escola, mitjançant entrevistes amb els tutors i docents de l'infant. 

3El Mètode Glifing.

El Mètode Glifing es basa en un programa informàtic de format lúdic que entrena les habilitats lectores. 

A partir d'una evaluació inicial, els professionals del Gabinet Avesedari pauten les activitats personalitzades que haurà de fer el nen o nena. També s'estableixen de manera individualitzada la durada i la freqüència de les sessions d'aquest entrenament. 

El programa està vinculat a la plataforma web, a través de la qual es fa possible una monitorització permanent de la evolució del nen. D'aquesta manera, a banda d'adaptar les sessions a les necessitats del nen, els pares i mares tenen accés en tot moment la evolució del nen. 

“La experiència Glifing involucra el nen i el seu entorn en l'entrenament de les habilitats lectores. La personalització permet adequar al màxim les pautes d'entrenament per tal de mantenir la motivació del nen.”