Què fem?

Avesedari estudia, avalua i atén les dificultats d’aprenentatge de la lectura.

Hi ha infants que no gaudeixen d’una escolaritat òptima a causa de les seves dificultats d’aprenentatge. Els alumnes amb aquestes dificultats no són casos aïllats, al contrari, són una constant a les aules d’arreu. Són alumnes que, no detectats o no atesos correctament, pateixen molt durant la seva escolaritat i, de vegades, acaben abocats al fracàs escolar.

Avesedari neix l’any 2009 com a iniciativa d’un grup de professionals que volem aportar solucions innovadores per a l’aprenentatge de la lectura. S’inicià amb un treball de recerca sobre les dificultats d’aprenentatge, en col·laboració́ amb la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Les dificultats de lectura constitueixen el 80% de les dificultats d’aprenentatge i la lectura es troba a la base de la transmissió cultural de la nostra espècie. Així doncs, les dificultats de lectura poden esdevenir factor d’exclusió social i de fracàs escolar.

En el marc de la recerca inicial amb la UB, i en un cribratge dissenyat per avaluar les capacitats lectores dels alumnes, Avesedari va detectar que al voltant del 25% dels alumnes de les escoles de primària acabaven aquest cicle escolar amb les competències lectores molt per sota del que s’esperaria per poder encarar una secundària amb èxit.

Aquestes dades es correlacionen amb les que es desprenen de les proves de competències bàsiques de la Generalitat de Catalunya i amb les proves anàlogues que es fan en altres comunitats, o fins i tot, en altres països de parla hispana, on les xifres poden arribar al 40%, en alguns casos.

Sabem que les dificultats d’aprenentatge, enteses i ateses correctament, esdevenen tan sols diferències d’aprenentatge. Sabem que la detecció precoç i els plans d’intervenció organitzats són la clau de l’èxit.

Sabem també que les dificultats d’aprenentatge són més greus com més pobre és l’entorn socioeconòmic dels infants que les pateixen. I justament, i per raons òbvies, són aquests els entorns que menys accés tenen a eines de detecció i espais d’intervenció.

Avesedari neix amb la vocació de facilitar aquest procés de coneixement, detecció i intervenció en aquells entorns que, per manca de recursos econòmics o socials, no aconsegueixen atendre els infants amb risc a causa de les seves dificultats d’aprenentatge.

La nostra història està íntimament relacionada amb la de Glifing, ja que el mètode d’entrenament de la lectura que Glifing proposa és el resultat d’aquesta primera recerca de la nostra presidenta, Montserrat Garcia, duta a terme amb la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Actualment Avesedari manté col·laboracions amb diferents universitats en els camps de la recerca, la formació dels seus estudiants i les pràctiques associades.

Vols saber més de
Avesedari?